Lärorika & spännande dagar i vårt trainingcenter

Den 21-22 mars hölls en Avery Advanced Car Wrapping kurs. Detta är en träning för den erfarne appliceraren som ger kunskap om hur man förbereder en bil och beräknar materialåtgång samt praktisk 3D applicering. För att gå denna kurs måste man först gått Avery Basic Car Wrap kurs. Deltagarna fick teoretisk material-kunskap, praktisk träning samt en hel del tips och råd. De fick också prova på att applicera wrappingfolie och att ställa frågor. Kursdeltagarna kom från södra- och mellersta Sverige och var mycket nöjda med kursen.

Samma vecka, den 23 mars hölls en endagars Avery Basic Car Wrapping kurs. På denna kurs fick deltagarna baskunskap om hur man förbereder en bil och praktisk 2D appliceringsutbildning. Deltagarna på denna kurs kom från västra Sverige och även de var nöjda och glada med kursen.

Båda kurserna hölls i vårt trainingcenter i Laholm och leddes av Avery Dennisons carwrapping instruktör, Daniel Martinez.

Vi kommer att ha flera kurser både i Laholm och Kista och aktuellt program finns på vår hemsida. http://www.spandex.se.