Val av rätt vinylmaterial

 

Vinyl
Vid en första anblick är det inte mycket som skiljer de tre olika vinyltyperna på marknaden åt: gjuten, kalandrerad polymer och kalandrerad monomer vinyl. Skillnaden märks först vid applicering och efter en tids användning. Här nedan beskrivs skillnaden mellan de olika vinylerna och även lämpliga användningsområden.

• Gjuten vinyl
• Kalandrerad vinyl  – Polymerisk kalandrerad vinyl – Monomerisk kalandrerad vinyl

Gjuten vinyl
En gjuten vinyl är mjuk och formbar med minimal krympning. Den tillåter applicering över skarpa veck, nitskallar m.m. Man ska dock undvika att töja vinylen mer än vad tillverkaren rekommenderar vid applicering eftersom molekylstrukturen då ändras. Vinylen minns sitt tidigare format och blir mer krympningsbenägen. Gjutna vinyler passar utmärkt för långtids- och för mer avancerade applikationer t.ex. ”carwrap”.

Fördelar med gjuten vinyl:
Går utmärkt att applicera över veck, nitskallar m.m
Tunn och smidig
Formbar med värme
Formstabil
Kan upplevas som svårapplicerad p.g.a. att den är så mjuk och tunn
Lång hållbarhet: 7-12 år

Kalandrerad vinyl
Detta är den vanligaste och mest sålda vinylen. Kvaliteten är inte lika hög som i en gjuten film, men film som framställts enligt denna process passar utmärkt till dom flesta applikationer. Kalandrerad folie finns i två olika typer: polymerisk och monomerisk vinyl.

Polymerisk kalandrerad vinyl
Polymerfolier passar mycket bättre för utomhusapplikationer än monomerfolier men passar inte för applikation på nitar eller korrugerade ytor. För de flesta och inte alltför krävande utomhusapplikationer är polymerfolier ett bra alternativ.

Fördelar med Polymerisk kalandrerad vinyl:
God åldringsbeständighet inomhus och utomhus med liten krympning
Lättarbetad
Screentryckbar.
UV-tålig
Stort färgurval
Kan kännas något oelastisk i förhållande till en gjuten folie
Någon krympning
Hållbarhet: 5-7 år

Monomerisk kalandrerad
Monomer kalandrerade folier är ett billigare alternativ, men passar inte till krävande utomhusapplikationer. Monomerfolier är inte värmestabiliserade och kan därför krympa och en limkant blir synlig efter en tid. Denna limkant drar till sig smuts som fastnar på folien. Den klibbiga kanten är ofta början till en svårare sönderfrätning och till slut kommer ytskicket att börja rulla upp och flaga av. Monomerfolier passar därför bäst till inomhusapplikationer och korttidsapplikationer utomhus.

Fördelar med Monomerisk kalandrerad vinyl:
Prisvärt alternativ för inomhus och för korttidskampanjer utomhus
Lätt att bearbeta, och montera. Lite tjockare och styvare
Utmärkt till screentryck
Stort färgurval
Krymper och bleks under inverkan av UV-strålning och temp. variationer
Hållbarhet: 1-3 år utomhus

Andra vinyler
Förutom de tre olika typer av vinyler som beskrivs ovan finns även följande vinyler;
Polyester folie brukar ha mycket hög glans. De sträcks inte, och passar därför bra för applicering på plana ytor.

PVF folie är kemiskt reaktionströg och därför tålig gentemot färg och fläckar vilket gör att den passar där graffiti kan vara ett problem.
Scrimmed PVC folie används för sträckta banderoller eftersom de har ökad styrka. Duken kan var svart som förhindrar att det lyser igenom på dubbelsidiga banderoller.
Brittle gjuten folie, som namnet antyder så detta en skör film som är mycket svår att ta bort, vilket gör att den passar utmärkt till säkerhetsmärkning.
Hybrid folie är en kombination av två eller flera material. Kombinationen av två material kan t.ex. göra det möjligt att printa på ett material med en icke-mottaglig tryckyta.

PVC fria folier. Nu har tekniken och utvecklingen av PVC-fria produkter kommit så långt så att de till och med överträffar PVCs formbarhet och hållbarhet. Kan vara intressant för organisationer, företag som vill ha en mindre miljöpåverkan. Än så länge något dyrare men då volymerna ökar så kommer priserna snart bli likvärdiga.