Borttagning av vinyl

Att ta bort vinyl kan vara ett mycket tidskrävande jobb och arbetskostnaden är ofta underskattad. Därför delar vi med oss av vårt kunnande och vår expertis.

Om möjligt, ta reda på vilken typ av vinyl som använts och hur länge sedan den var installerad. Ju äldre film desto svårare att avlägsna (mer tidskrävande).

  1. Om fabrikatet eller typen av vinyl är känd kontrollera då produktspecifikationerna och vad som gäller för den specifika vinylen.
  2. Flera lager av vinyler som har applicerats på varandra kan oftast inte tas bort utan att man skadar minst ett lager.
  3. Vid borttagning av små vinylytor rekommenderar vi värmepistol. Värm försiktigt vinylen så att du inte skadar ytan som vinylen är applicerad på. Håll ett jämt avstånd mellan värmepistolen och vinylen och använd sedan en (gummiskrapa) squeegee och skrapa försiktigt upp en kant av vinylen. Dra varsamt i vinylen med handen och försök att få med så stora bitar som möjligt.
  4. Vid borttagning av en vinyl från en större yta så fungerar en värmepistol, men många föredrar ett större verktyg så som en IR-värmelampa eller en ångkokare / tapetborttagare. Var försiktig så att du inte skadar ytan som vinylen är applicerad på.
  5. Borttagning av vinyl fungerar bäst om man försiktigt drar bort vinylen med 90° vinkel. Reflekterade folier lossnar ibland lättare om du drar dem närmare ytan, 180° vinkel. Här är det viktigt att prova sig fram för bästa och snabbaste teknik.
  6. Använd ingen eller ytterst lite värme på glas. En punktvis uppvärmd glasyta kan ge spänningar i glaset och kan lätt spricka.
  7. Ta bort återstående adhesiv från ytan med ”adhesive remover”/ limborttagare. När du arbetar med kemikalier använd alltid skyddskläder, handskar och en mask. Se till att det finns tillräckligt med ventilation i arbetsområdet.
  8. Om du tänker applicera en ny vinyl, gör en slutlig rengöring med en ”surface cleaner” som respektive folietillverkare rekommenderar för att vara säker på bästa vidhäftning och för att allt gammalt lim blir borttaget.