Monteringsanvisning för solskyddsfilm

Detta är en anvisning som hjälper dig att steg för steg installera din solskyddsfilm.
Läs noga igenom anvisningen innan du börjar!

Detta behövs: Vatten, diskmedel, sprayflaska, fönsterskrapa, rakbladsskrapa, diskborste, papper/trasa, tejp & linjal. Transparent silikon (för utvändiga montage).
Att förbereda: Blanda såpalösning i en sprayflaska (1 liter vatten & 5-6 droppar diskmedel),

 1. Rengör glas
  Rengör den yta som filmen ska monteras på med såpalösningen. (använd EJ oljebaserade medel exempelvis T-röd eller liknande). Det är viktigt att få bort all smuts både på glaset och på listerna runt glaset. Skrapa gärna glaset med en rakbladsskrapa och skura av listerna med en diskborste och putsa av glaset och torka kanterna rena. (var noga med att skrapa glaset med rikligt med såpalösning för att inte repa glaset).

  2. Mät & kapa upp film
  Rulla ut filmen på en ren och plan yta. Mät glaset noggrant och lägg till 2 cm på var sida. (Detta för att minimera glipor. Överskottet av film kommer att skäras bort efter applicering). Klipp eller skär filmen efter måtten.

  3. Ta bort skyddsfilmen från filmen
  Filmen har en skyddsfilm som måste avlägsnas från filmen innan montering. Det kan vara svårt att se på vilken sida av filmen skyddsfilmen sitter. Ta två tejpbitar och fäst dom på var sida av filmen uppe i ett hörn och drag försiktigt isär tejpbitarna. Skyddsfilmen och solskyddsfilmen separeras nu från varandra. Vänta med att dra bort skyddsfilmen!

  4. Förbered för montering
  Se till att ni har rikligt med såpalösning i sprayflaskan innan ni påbörjar montage. Spraya på ordentligt med såpalösning på glaset som filmen ska monteras på. Sprayar man på för lite finns risken att filmen hugger fast på glaset och filmen går till spillo. Dra nu av hela linern på solskyddsfilmen och spraya på såpalösning på filmen (på den vidhäftande ytan).

  5. Montering av solskyddsfilmen
  Lyft upp filmen och håll den så att den vidhäftande sidan är vänd mot glaset. Sätt filmen mot glaset och justera in den så att den täcker glaset och har överflödig film på alla sidor.

  6. Skrapning av filmen
  Spraya såpa lösning på filmen. (detta för att skrapan inte ska hugga fast i filmen). Börja skrapa filmen upptill från mitten och utåt sidorna och arbeta dig neråt. (om filmen flyttar sig när du skrapar, justera in den försiktigt igen). Spraya på ytterligare såpalösning och upprepa skrap momentet. Det är viktigt att skrapa ut så mycket av vätskan som möjligt.

 2. Skär filmen

När man ska skära filmen ska man försöka skära så nära karmen/listen som det går. Det är viktigt att filmen inte går ut på karmen/listen utan att det finns en liten glipa mellan karmen/listen och filmen. Använd gärna en linjal som du trycker mot karmen/listen och skär efter den så att du får en snygg rak skärlinje på filmen. Skär likadant på alla 4 sidor.

8. Förslut kanterna
Spraya på såpalösning på filmen ytterligare en gång och upprepa skrapmomentet som i punkt 6 och var extra noga med att få ut all vätska från kanterna.

De närmsta veckorna efter installation av solskyddsfilmen kan man uppleva filmen som flammig och små vattenbubblor kan förekomma. Detta försvinner när kvarvarande vätska har dunstat/torkat. Om filmen är monterad utvändigt bör man försegla filmen med en transparent silikon för bästa hållbarhet.